Mijn eigen onderzoek 2019-05-24T09:58:20+00:00

Mijn Eigen Onderzoek / My Own Research

Een drie-jarig project dat patiënten, onderzoekers en bedrijven helpt meer waarde te halen uit het zelfonderzoek van patiënten naar gezondheid, door een innovatieve methodische aanpak

Mensen met een chronische ziekte zoeken zelf naar oplossingen om zo fit en betrokken mogelijk te leven. Zij zijn ondernemend, zoeken naar nieuwe mogelijkheden en doen experimenten om hun gezondheid te verbeteren. De waarde van deze zelfzorg wordt op dit moment onvoldoende herkend en benut, omdat daarvoor beschikbare onderzoeksmethodiek nauwelijks wordt ingezet. Daar komt nu verandering in door middel van het project MijnEigenOnderzoek / MyOwnResearch.

MijnEigenOnderzoek / MyOwnResearch is gehonoreerd binnen het PPS Programma BeterGezond, een Publiek Privaat Samenwerkings programma gericht op innovatieve projecten voor mensen met een chronische aandoening, en mogelijk gemaakt door de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health (LSH). BeterGezond riep Nederland in juni 2017 op om met voorstellen te komen  die het chronisch zieken mogelijk maakt om zo fit en betrokken mogelijk te leven. MijnEigenGezondheid is in mei 2018 na een zware selectieprocedure boven komen drijven.

Het samenwerkingsproject is gefinancierd met PPS-toeslag welke door Topsector LSH beschikbaar is gesteld aan de SGF. Naast bijdragen van het bedrijfsleven, dragen acht verschillende gezondheidsfondsen op eigen titel extra bij. Het totaalbudget van het project bedraagt hiermee 2,6 miljoen euro.

Naar de projectwebsite www.MijnEigenOnderzoek.nl

Wat is het doel van dit project?

Het doel van het project is om de grote inzet en vindingrijkheid van patiënten waarmee zij zelf iets ondernemen om hun eigen gezondheid te verbeteren, te ondersteunen met een passende methodische aanpak. Op deze manier krijgen individuele patiënten sneller uitsluitsel of een gekozen aanpak voor hem of haar  werkt. Tegelijk levert dit ook bruikbare medisch-wetenschappelijke resultaten op.  De veronderstelling is dat op deze manier aanzienlijk sneller relevante kennis wordt ontwikkeld dan met de gebruikelijke onderzoeksmethoden, en dat werkzame therapieën en producten sneller getoetst worden en hun weg vinden in de praktijk.

De aanpak van MijnEigenOnderzoek wordt toegepast op de veelvoorkomende combinatie van vermoeidheid- en buikklachten, waarbij een behandeling met probiotica en een ander supplement mogelijk uitkomst  biedt voor de patiënt. Er is namelijk steeds meer bekend over het belang van een goede darmgezondheid voor het functioneren van het brein. De behandeling verschilt per patiënt en wordt afgestemd op de samenstelling van de darmflora en de wensen van de patiënt, in een dialoog tussen patiënt en huisarts. Ook het meten van de effecten verschilt per patiënt omdat patiënten zelf kunnen aangeven wat ze met de behandeling willen bereiken (bijvoorbeeld minder moe, minder pijn, beter slapen).  MijnEigenOnderzoek maakt een persoonlijke benadering mogelijk die snel leidt tot verbetering van kwaliteit van leven. In onderstaande animatie krijgt u een levendig beeld van het project.

Samenvatting onderzoeksvoorstel MijnEigenOnderzoek / MyOwnResearch

Het samenwerkingsverband

Het publiek-private samenwerkingsverband staat onder leiding van  Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC) als kennisinstelling en Stichting Mijn Data Onze Gezondheid (MD|OG) als patiëntenorganisatie. De overige consortiumpartners zijn: Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Maastricht, Winclove Probiotics B.V., Springfield Nutraceuticals, Microbiome Centre, Biovis Diagnostik, Nutricia Research en Holland Health Data Coöperatie.

Kan ik me al aanmelden?

Het consortium is per 1 september 2018 begonnen met de voorbereidingen. Omdat het project een innovatief karakter heeft, duurt het langer voor we de gebruikelijke formele procedures hebben doorlopen. U kunt zich daarom nog niet formeel aanmelden, maar wel kenbaar maken dat u interesse heeft. Dit geldt niet alleen voor burgers/patiënten die graag het zelfonderzoek willen starten, maar ook voor huisartsen die hun patiënten graag op een vernieuwende manier willen begeleiden.

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief van MD|OG, dan ontvangt u automatisch een seintje als u zich formeel kunt aanmelden voor deelname aan het project.

Mocht u niet willen wachten met een behandeling voor uw darmklachten en vermoeidheid, dan kunt u zich ook wenden tot consortiumpartner MicroBiome Center. Het Microbiome Center kan u en uw huisarts helpen los van het project. De kosten voor analyses en behandeling komen dan voor uw eigen rekening.

Ga voor meer informatie naar de projectwebsite www.MijnEigenOnderzoek.nl.

Masterclass voor huisartsen

MijnEigenOnderzoek biedt huisartsen een nieuwe en zeer bij de tijd passende manier van patiëntbegeleiding, waarin patiënten steeds mondiger worden. Tegelijk veronderstelt het ook van huisartsen nieuwe kennis en vaardigheden, zowel met betrekking tot darmgezondheid, als tot de methodiek van zelfonderzoek door patiënten.

Om huisartsen hierin te ondersteunen is deze Eendaagse Masterclass bedoeld. Hij wordt georganiseerd door een van de partners van MijnEigenOnderzoek, het Microbiome Centre. Na afloop kunt u besluiten of u beschikbaar wilt zijn, als huisarts, voor patiënten die zelfonderzoek wil doen in het kader van het project.

De training is geaccrediteerd door het College voor Accreditatie Huisartsen, NNAVG en Verenso met 6 studiepunten. Zie voor voor meer informatie over de Masterclass www.microbiome-center.nl of mail office@microbiome-center.nl

De datum voor de volgende Masterclass is nog niet bekend.