ANBI 2022-06-28T14:18:25+02:00

ANBI

Stichting Mijn Data Onze Gezondheid heeft een ANBI status.

Alle voor ANBI relevante gegevens zijn te vinden in onze beleidsplannen en de jaarverslagen:

Cruciale voorwaarden voor een ANBI – een Algemeen Nut Beogende Instelling – zijn onder andere:

  • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
  • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
  • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden

Lees meer over de ANBI voorwaarden op de site van de belastingdienst.