Netwerk 2018-09-06T14:08:35+02:00

NETWERK

MD|OG opereert niet in de vacuüm. Veel partijen zien de toegevoegde waarde van Stichting MD|OG. Daarom steunen onderstaande organisaties ons; een evenwichtig mengsel van patiëntenorganisaties, overheden, kennisinstellingen, zorginnovatieregio’s, en bedrijfsleven. Draagt u ons een warm hart toe? Stuur ons dan uw steunbetuiging

Mijn Data Onze Gezondheid Netwerk Inspire 2 Live
Mijn Data Onze Gezondheid Netwerk Best Fresh Group
Mijn Data Onze Gezondheid Netwerk CAA
Mijn Data Onze Gezondheid Netwerk Care Innovation Center
Mijn Data Onze Gezondheid Netwerk Gemeente Rotterdam
Hart en vaatgroep logo
logo health innovation park zwolle
logo health valley nijmegen
logo immunowell
logo Koppert Cress
logo louisbolkinstituut
logo me cvs vereniging
logo medical delta
logo ncz clientenraden zorg
logo patientenfederatie
logo PatientenVoeding
logo spks
logo stichting brainport
logo stichting ccc
logo tno
logo vrouwenpoli boxmeer
logo VWS
logo Winclove
logo Med Mij