Netwerk

Home » Visie en missie » Netwerk

MD|OG opereert niet in de vacuüm. Veel partijen zien de toegevoegde waarde van Stichting MD|OG. Daarom steunen onderstaande organisaties ons; een evenwichtig mengsel van patiëntenorganisaties, overheden, kennisinstellingen, zorginnovatieregio’s, en bedrijfsleven. Draagt u ons een warm hart toe? Stuur ons dan uw steunbetuiging.

Mijn data | Onze gezondheid


MD|OG brengt de data, kennis en inzichten van burgers rondom hun eigen gezondheid tot waarde
 
Steun ons

LAATSTE ARTIKELEN


TWEETS

Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.