Organisatie 2022-10-21T12:07:55+02:00

ORGANISATIE

Stichting Mijn Data | Onze Gezondheid is een kleine en lichte organisatie. Het beleid wordt vastgesteld door het

bestuur, en de dagelijkse gang van zaken wordt geleid door een klein uitvoerend team met een directeur en een medewerker. MD|OG werkt aan een Raad van Advies. MD|OG is sinds 1 januari 2017 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

HET TEAM

MDOG Gaston Remmers

GASTON REMMERS

Directeur

Verschil maken en bijdragen. Dat vind ik belangrijk. Mijn hele leven ben ik gefascineerd door groeiprocessen in mens en natuur. Als onafhankelijk agro-ecoloog en socioloog heb ik vele innovatieprocessen ontworpen en begeleid in landbouw, integrale gebiedsontwikkeling, nieuwe voedselketens tussen stad en land, enzovoort. In binnen- en buitenland. Rode draad daarin is steeds: hoe komen mens en omgeving het best tot hun recht? In welk samenspel? Hoe kan kennis van boeren samengaan met kennis van agronomen? Hoe passen inzichten van burgers over hun gebied bij voorstellen van planologen en beleidsmakers? … Lees Meer >

Wij kunnen op gezondheidsgebied zo ontzettend veel meer in Nederland dan wat we nu presteren.

BESTUUR

MDOG Henk Duinkerken

HENK DUINKERKEN

Voorzitter

Vernieuwen is de rode draad in mijn werkzame leven. Meteen in mijn eerste baan als hulpje bij de Vierde nota over de Ruimtelijke ordening viel het kabinet, kwam de nieuwe Minister met wensen en moest het hele beleidsproces overnieuw. Er kwam een nieuw project, Vinex, en ik mocht in de praktijk gaan meemaken dat onverwachte ontwikkelingen ook kansen bieden.

Vernieuwen heb ik langzaam een continu proces zien worden. In ruim 10 jaar als beleidsmanager bij de rijksoverheid, 10 jaar als bestuursvoorzitter in de … Lees Meer >

Individueel databeheer gekoppeld aan collectieve, bottom-up belangenbehartiging gaat het verschil maken in de gezondheidszorg.

MDOG Pieter Pekelharing

PIETER PEKELHARING

Bestuurslid

Bijna 40 jaar geleden kreeg ik na een zware antibioticumkuur IBS, oftewel Prikkelbare Darm Syndroom. Dat woord bestond in de jaren 70 nog niet, maar ik had het wel. Dat gaf 10 jaar gedoe, infecties, darmklachten en alles wat daar bij hoort, ik heb zelfs op het randje van de dood gebalanceerd door een mycoplasma infectie. Verlossing kreeg ik pas toen ik probiotica leerde kennen.  Ik was zwaar onder de indruk van de verbetering die het mij gaf, en besloot er mijn werk van te maken. Ik ben samen met mijn compagnon Bram van Leeuwen met de technologie aan de gang gegaan en … Lees Meer >

Door data beheer in handen van burgers te brengen kunnen de verdiensten in een gezondheidseconomie geïnvesteerd worden – in plaats van te verdwijnen richting de Google’s en Facebooks van deze wereld.

HERMAN DE BOON

Penningmeester

Herman de Boon studeerde werktuigbouwkunde, bedrijfskundige wiskunde, organisatiekunde en management science. Hij heeft een lange ervaring op ceo en rvc niveau in het nationale en internationale coöperatieve agrofood bedrijfsleven. Tevens vervulde hij een veelheid aan het bestuurlijke functies in publiek-private systeeminnovatie programma’s op het gebied van agrofoodnetwerken, circulaire biobased economy, duurzame energie -en duurzame landbouw transitie en financiering van start-en scaleups en impact beleggen. Via zijn toezichthoudende functies kwam hij in aanraking met de care en curesector. Hij raakte ervan overtuigd dat… Lees Meer >

Stichting MD|OG levert, vanuit het perspectief van de burger en in coöperatieve samenwerking, een bijdrage aan de systeeminnovatie in de zorg.