Hoe doe ik mee als huisarts?

Home » Project introductie » Hoe doe ik mee als huisarts?

Direct aanmelden voor het eerstvolgende informatiewebinar

Met het vroegtijdig inzetten van supplementen en/of een aantal medicijnen bij COVID-19 is meer mogelijk dan nu gebeurt. Het wetenschappelijk bewijs is echter nog niet stevig, dus er moeten meer gegevens verzameld en geanalyseerd worden over de effecten ervan. In een behandelcontext. Zo kan de acceptatie van deze aanpak groeien, de toestroom naar ziekenhuizen verminderen en worden langdurige restklachten mogelijk voorkomen.

Wat kunt u doen?
U kunt heel eenvoudig meedoen aan een collectief leerproces. Een landelijke groep artsen heeft een lijst van behandelopties opgesteld en werkt samen met MD|OG voor de datacollectie. Elke patiënt die samen met u kiest voor een van de opties kunt u vragen om enkele behandelgegevens bij te houden en om toestemming te geven voor analyse achteraf. U doet hetzelfde in uw huisartsen dossier.

Van wie gaat dit uit?
Het initiatief gaat uit van de Stichting Artsen Covid Collectief (ACC). Zij heeft de medische invulling gemaakt. De Stichting Mijn Data Onze Gezondheid, die is opgericht om burgers regie te geven over gezondheidsdata, zorgt ervoor dat de gegevens retrospectief geanalyseerd kunnen worden. Dankzij de toenemende regie van patiënten over hun data kan dit via patiënten zélf. Dit is een vorm van Citizen Science.

Om welke ‘vroegbehandelingen’ gaat dit?
Het gaat om supplementen en reeds bekende geneesmiddelen die veilig ingezet kunnen worden. Op basis van literatuur zijn enkele opties beschreven die het onderzoeken waard lijken en waar we het leerproces op willen richten. Dat zijn suggesties aan u als arts. U bepaalt samen met uw patiënt wat het beste lijkt in het belang van de gezondheid en het welzijn van uw patiënt. Het is zinvol om aan het onder zoek mee te werken als u tot een van deze behandelingen besluit.

Het Artsen COVID Collectief organiseert regelmatig informatiewebinars om u te informeren over de behandelopties. Ook wordt er intervisie georganiseerd voor deelnemende huisartsen, om inzichten uit de praktijk zo snel mogelijk te kunnen oppikken. Zo ontstaat een snelle en doorgaande leercyclus. Elke volgende patiëntengroep profiteert zo van de analyse van de behandeling van de vorige groep. De werkwijze sluit aan bij de Practice Based Evidence benadering, zoal onder andere omschreven in dit artikel van de Britse hoogleraar Public Health Trisha Greenhalgh.

Voor welke patiënten is dit kansrijk?
Dit project richt zich op volwassen patiënten met COVID-19, d.w.z. zodra zij zich melden met een positieve test en minstens één COVID-19 symptoom: koorts, hoesten, moeheid, kortademigheid, spier pijn, hoofdpijn, keelpijn, braken, diarree, verlies smaak/geur, thoracale pijnklachten.

Hoe kunt u meedoen?
Zorg dat uw patiënten weten dat u meewerkt aan dit project. Neem deel aan een informatiewebinar. Vraag tenslotte aan uw patiënt om toestemming voor het achteraf en anoniem gebruik van diens gegevens uit uw dossier. Oriënteer u op het gebruik van een PGO.

Eerstvolgende informatiewebinar: 29 maart 19:30-21:00 h. Aanmelden voor het informatiewebina

Mijn data | Onze gezondheid


MD|OG brengt de data, kennis en inzichten van burgers rondom hun eigen gezondheid tot waarde
 
Steun ons

LAATSTE ARTIKELEN


TWEETS

Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.