Project introductie

Home » Project introductie

Update 27 april 2021

Na maandenlange intense inzet constateren de initiatiefnemers van het project ‘Leren van Vroegbehandeling bij COVID19 in de eerste lijn’ dat de gehoopte impact uitblijft. Stichting Mijn Data Onze Gezondheid (MD|OG) en Stichting Artsen COVID Collectief (ACC) stellen vast dat het maatschappelijk debat zoals dat in kranten, andere media en Tweede Kamer gevoerd wordt volledig gedomineerd wordt door het verloop van het vaccinatieprogramma. Daarmee komt de beoogde deelname van COVID-patiënten, huisartsen noch PGO’s op gang, en kan de belofte die het project inhoudt niet ingelost worden.

Vroegbehandeling bij COVID19 blijft belangrijk, ook wanneer het vaccinatieprogramma zich succesvol ontwikkelt. MD|OG en ACC hebben voor nu besloten hun inspanningen anders te gaan richten, en wel op preventie, de rol van huisartsen, en de ontwikkelingen rondom de PGO’s. Daarmee hopen we bij te kunnen dragen aan bouwstenen voor een nieuwe infrastructuur voor gevalsbevindingen in de nulde en eerste lijn. Lees hier de toelichting. De informatie over achtergronden en opbouw van het project rondom Vroegbehandeling blijft leesbaar op de site.

De aanpak van COVID19: hoe vroeger, hoe beter

De corona crisis raakt Nederland hard. Als het niet door het virus zelf is, dan wel door de maatregelen om het virus te beteugelen.

Alle reden om alles uit de kast te halen, zodat de ziekenhuizen niet volstromen. Maar gebeurt dat ook? Nee. Huisartsen en patiënten zelf staan grotendeels aan de zijlijn. Citizen Science kan er bij helpen.

MD|OG heeft, samen met een landelijke werkgroep van huisartsen van het Artsen COVID Collectief, een aanpak ontwikkeld. Daarmee kan iemand, die ondanks alle maatregelen tóch corona oploopt, iets doen om de verergering van de ziekte te voorkomen. In een zo vroeg mogelijk stadium. Patiënten en huisartsen documenteren de relevante data. Analyse daarvan helpt om te leren en gaandeweg de onderbouwing voor de beste aanpak fijn te slijpen. Het project heet dan ook: Leren van Vroegbehandeling COVID19 in de eerste lijn

Zo ontwikkelen we op decentrale manier waardevolle kennis, met een actieve rol voor burgers. Daarom is het een vorm van Citizen Science.

 

Dit zijn de kernpunten:

 1. samenwerking tussen patiënt en huisarts
 2. documentatie, door patiënten zelf, van belangrijke gegevens en de behandeleffecten in een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO: een digitale datakluis)
 3. achteraf analyse van deze data om de toegevoegde waarde van de aanpak vast te stellen.


Andere essentiële punten zijn:

 1. Elke burger heeft het recht om zich zelf gezond te houden.
 2. Elke huisarts heeft het recht om het beste voor zijn of haar patiënt te doen, ook als er (nog) geen richtlijnen zijn .
 3. Er zijn behandelingen beschikbaar die de verergering van corona mogelijk remmen
 4. De werkzaamheid daarvan is (zeer) aannemelijk.
 5. De middelen hebben een sterk veiligheidsprofiel, de risico’s zijn klein
 6. Binnen een behandelcontext staat het burgers en huisartsen vrij om samen tot een aanpak te komen die past bij de wens en de conditie van de patiënt

MD|OG heeft samen met het Artsen COVID Collectief deze werkwijze uitgewerkt. Het project wordt ondersteund door een uitgebreide Raad van Aanbeveling.  Ben je een onderzoekende corona-patiënt?   Lees dan hier hoe je mee kunt doen. Wil je als huisarts meedoen, dan vind je hier meer informatie

Lees meer over de aard en het waarom van het project in dit Linkedin artikel.

Het Algemeen Dagblad publiceerde op 12 maart 2021 een opinieartikel over het project. Lees hier het volledige online artikel.

Lees hier de ingekorte versie die verscheen in de papieren editie.

Help mee het project uit te bouwen!

Wilt u er ook voor zorgen dat Nederland weer zo snel mogelijk open kan? Help dan mee om het project écht het verschil te laten maken! We zoeken nadere samenwerking met diverse belanghebbenden:

 • Huisartsen en apothekers, die nieuwsgierig zijn naar meer behandelopties voor hun patiënten en cliënten. Laat je interesse weten via deze link
 • Patiënten en patiëntenorganisaties, die hun achterban willen attenderen op deze mogelijkheid Laat het weten via deze link.
 • Hoogleraren (medisch, data science) en beleidsbepalers die de aanpak onderschrijven en helpen uitbouwen Laat het weten via deze link.

Donatie

Een andere manier om te helpen is door een donatie te doen. Dit project is immers tot nu toe geheel door onbetaalde inspanning vorm gegeven. Door een bedrag te doneren kunnen we sneller sprongen maken.

Mijn data | Onze gezondheid


MD|OG brengt de data, kennis en inzichten van burgers rondom hun eigen gezondheid tot waarde
 
Steun ons

LAATSTE ARTIKELEN


TWEETS

Twitter feed is not available at the moment.