Blog 2018-07-03T09:20:38+02:00

BLOG

Baas zijn over eigen Gezondheidsdata: in de Versnelling

Onze minister van VWS lijkt hetzelfde te willen als patiënten: de controle over data van burgers hoort te liggen bij die burgers zelf. Dat is zowel ethisch als juridisch het zuiverste en stelt bovendien die burger in staat om controle en initiatief te pakken over zijn eigen gezondheid. Van top-down [...]