Blog 2018-07-03T09:20:38+02:00

BLOG

Van de privacy paradox naar de beschermingsparadox: wat het Facebook-debacle ons leert

Plots lijken we collectief wakker te schrikken. Facebook heeft zonder al te veel nadenken data van miljoenen gebruikers vrijgegeven aan Cambridge Analytica. Die heeft vervolgens 87 miljoen mensen in specifieke profielen gedefinieerd en op hun afgestemde berichten en advertenties gestuurd, die waarschijnlijk hun stemgedrag hebben beïnvloed ten tijde van [...]

Gezondheidsdata handelswaar ter verbetering van ziekenhuisefficiency?

Recent schreef de Belgische krant De Standaard dat een Amerikaanse multinational, QuintilesIMS, diagnostische patiëntendata van Belgische zorginstellingen koopt, en daar een dienst voor terugverkoopt: de performance van deze instellingen op zaken als de efficiënte en doelmatige inzet van geneesmiddelen. Ziekenhuizen vinden dat interessant, want dat geeft ze informatie over [...]

Door | 11 oktober, 2017|Belgie, Big Pharma, Data governance, Datahandel, ziekenhuizen|

Het achterhoedegevecht van de White paper “Seven countries studies”

In de jaren 60 van de vorige eeuw is onder leiding van fysioloog Ancel Keys een uiterst invloedrijk onderzoek uitgevoerd naar de gezondheidseffecten van voedingsgewoonten, in het bijzonder het effect van vetconsumptie op hart- en vaataandoeningen. Het onderzoek was grensverleggend, want niet eerder werd zo grondig gezondheidskennis verworven over voeding. [...]

Door | 14 augustus, 2017|Creativiteit, Onderzoeksmethoden|

LEREN VISSEN: onze inzending voor BeterGezond

Onlangs riepen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en de Topsector Life Sciences & Health op om voorstellen te doen voor onderzoeksprojecten die het leven van de 8 miljoen chronisch zieken in Nederland verlichten. Vanuit MD|OG hebben we daar wel een goed idee voor. Namelijk door de kennisbron te benutten die vrijwel altijd [...]

Over olie, data, de Sjah van Perzië en onze gezondheid: naar een nieuwe gezondheidseconomie

Wat hebben de Sjah van Perzië, gezondheidsdata, de olie-industrie en citizen science met elkaar te maken? Dat is dit: wij, individuele burgers en patiënten, zijn net zo argeloos en onwetend over de waarde van onze data als de Sjah over zijn olie. En daar moeten en kunnen we snel iets [...]

Pas geboren: Stichting Mijn Data Onze Gezondheid (MD|OG)

In het bericht van oktober zeiden we het al: het zelfbeschikkingsrecht van patiënten en burgers over hun gezondheidsdata is in de versnelling gekomen. De afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen Platform Patiënt en Voeding, TNO, Medical Delta, PatiëntenFederatie Nederland, diverse kleinere patiëntenverenigingen. De Stichting Mijn Data Onze [...]

Door | 19 juli, 2017|Citizen Science, Data governance, ICT|