LEREN VISSEN: onze inzending voor BeterGezond

Home » Nieuws » LEREN VISSEN: onze inzending voor BeterGezond

Mijn Data Onze Gezondheid Video Screen

Onlangs riepen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en de Topsector Life Sciences & Health op om voorstellen te doen voor onderzoeksprojecten die het leven van de 8 miljoen chronisch zieken in Nederland verlichten. Vanuit MD|OG hebben we daar wel een goed idee voor. Namelijk door de kennisbron te benutten die vrijwel altijd over het hoofd wordt gezien in het gros van het medisch onderzoek: de mensen met een chronische aandoening zelf. Hun creativiteit in het vinden van manieren om hun aandoening te genezen dan wel om hun conditie te verbeteren en fit te blijven is waardevol. Het betreft vaak zeer specifieke en contextgebonden oplossingen, op het gebied van voeding, leefstijl, techniek, omgeving enzovoort. Maatwerk. Tussen de vele creatieve experimenten zitten passende oplossingen, maar ook minder geslaagde resultaten. We hebben behoefte aan nieuwe onderzoeksmethoden, nieuwe ‘hengels’, waarmee lering kan worden getrokken uit de zee van onze experimenten, ten behoeve van onszelf en voor anderen. We moeten opnieuw LEREN VISSEN. Vanuit onze ervaring weten we dat er verschillende ‘hengels‘ zijn die door kleine groepen mensen worden ingezet. Ons projectvoorstel wil die hengels grondig inventariseren, verbeteren, en inzetten. Zodat er ook bewijsvoering aan ontleend kan gaan worden – en dat is nodig om de creativiteit van chronische zieken om te zetten in reguliere behandelmogelijkheden. Dit is echt bottom-up herontwerp van gezondheidsonderzoek, een nieuwe vorm van Citizen Science die naast kennis ook concrete toepassingen en producten oplevert, en, heel belangrijk, de kracht en zelf-regie van patiënten bekrachtigt in plaats van uitholt. Daarbij hoort uiteraard ook dat de data die in het onderzoek worden gegenereerd onder regie van de patiënt / burger zelf blijven.

LEREN VISSEN kunnen we niet alleen. Bent u patiënt, burger, onderzoeker, behandelaar, ambtenaar of ondernemer? Vertegenwoordigt u een patiëntenorganisatie? En denkt u een bijdrage te kunnen leveren? Of heeft u zelf een inzending gedaan voor BeterGezond, en ziet u mogelijkheden tot synergie? Neem dan alstublieft contact met ons op.

LEREN VISSEN. Je zult verstelt staan wat we in ons kleine land allemaal boven weten te halen.

Mijn data | Onze gezondheid


MD|OG brengt de data, kennis en inzichten van burgers rondom hun eigen gezondheid tot waarde
 
Steun ons

LAATSTE ARTIKELEN


TWEETS

Twitter feed is not available at the moment.