Living Labs 2018-09-06T14:08:16+00:00

LIVING LABS

Mijn Data Onze Gezondheid gelooft dat de waarde van burger-gedreven data beheer pas goed tastbaar wordt als verschillende facetten ervan in de praktijk worden uitgetest, in verschillende combinaties van stakeholders. Wij noemen ze ‘Living Labs’; praktijksituaties waarin nieuwe vormen van burgergedreven data dataverzameling worden gekoppeld aan nieuwe vormen van data-governance en onderzoek. Zo ontstaat er ruimte voor een divers palet van aan mogelijkheden. De rol van MD|OG in deze Living labs varieert: van zeer intensief als bedenker, aanjager, en (mede) vormgever, tot het simpelweg een platform en zichtbaarheid bieden aan goede initiatieven van anderen.

De volgende Living Labs zijn in 2017 in ontwikkeling

  • Diabetes (lopend)
  • Darmflora in relatie tot vermoeidheid (vanaf 1 september 2018, zie Mijn Eigen Onderzoek)
  • Cardio (lopend)
  • Prostaatkanker (lopend)

Speciale aandacht heeft de ontwikkeling van de Holland Health Data Coöperatie. Dit betreft een ambitieus coöperatief samenwerkingsmodel, waarin burgers en patienten niet alleen directe zeggenschap hebben over hun gezondheidsdata, maar dat tevens de collectieve kracht wordt ingezet om de positie ten opzichte van de grote data-tech bedrijven als Google, Facebook enzovoort, te versterken. Zo kan een deel van de financiële winsten die in de data handel worden gegenereerd direct omgebogen worden naar de cooperatie, die het kan inzetten ter ondersteuning van een economie die gezondheid bevordert. De inspiratie voor de Holland Health Data Cooperatie is het in Zwitserland ontwikkelde MiDATA. MD|OG ontwikkelt het Nederlandse zusje hiervan in nauwe samenwerking met gemeente Rotterdam Medical Delta en TNO, en de Zwitserse grondleggers, in de rol van aanjager en trekker. Zo ontstaat op termijn een internationaal netwerk van Gezondheids Data Cooperaties. Klik hier voor een video verslag van de lezing van de voorzitter van MiDATA Zwitserland, Ernst Hafen, op het Inspire2Live congres van begin februari 2017.