Living Labs 2019-06-19T18:10:53+00:00

LIVING LABS

Mijn Data Onze Gezondheid gelooft dat de waarde van burger-gedreven data beheer pas goed tastbaar wordt als verschillende facetten ervan in de praktijk worden uitgetest, in verschillende combinaties van stakeholders. Wij noemen ze ‘Living Labs’; praktijksituaties waarin nieuwe vormen van burgergedreven data dataverzameling worden gekoppeld aan nieuwe vormen van data-governance en onderzoek. Zo ontstaat er ruimte voor een divers palet van aan mogelijkheden. De rol van MD|OG in deze Living labs varieert: van zeer intensief als bedenker, aanjager, en (mede) vormgever, tot het simpelweg een platform en zichtbaarheid bieden aan goede initiatieven van anderen.

Co-operative Citizen Science series – Samenwerken rondom Citizen Science voor gezondheid

Om de ontwikkeling van deze Living Labs een impuls te geven, organiseert MD|OG in 2019 de Co-operative Citizen Science series. Dat is een serie workshops / seminars rondom een vorm van Citizen Science, en is het directe gevolg van de conferentie BeyondRCT van september 2018. De workshops vormen wat MD|OG betreft de opmaat van een geïntegreerd en meerjarig programma.

De aftrap van de eerste workshops uit de serie wordt gegeven op 25 januari 2109 door de grondlegger van de wereldwijde Quantified Self beweging, Gary Wolf. De vraagstelling is: hoe kunnen we de zelfmetingen van burgers zo opschalen dat ze ook interessant worden voor het algemeen nut? Wat leert de  Quantified Self beweging ons hierin? Het programma is in het Engels, locatie Amsterdam.

Download het programma in het Engels dan wel Nederlands

Toegang is gratis, aanmelden is vereist.

Aan welke living labs werkt MD|OG zelf?

De volgende Living Labs zijn in ontwikkeling:

  • Darmflora in relatie tot vermoeidheid (naar info elders op deze site of de projectwebsite Mijn Eigen Onderzoek)
  • Cardio (in onwtikkeling)
  • Prostaatkanker (in ontwikkeling, i.s.m. Platform Patiënt en Voeding)

Holland Health Data Coöperatie

Speciale aandacht heeft de ontwikkeling van de Holland Health Data Coöperatie. Dit betreft een ambitieus coöperatief samenwerkingsmodel, waarin burgers en patienten niet alleen directe zeggenschap hebben over hun gezondheidsdata, maar dat tevens de collectieve kracht wordt ingezet om de positie ten opzichte van de grote data-tech bedrijven als Google, Facebook enzovoort, te versterken. Zo kan een deel van de financiële winsten die in de data handel worden gegenereerd direct omgebogen worden naar de cooperatie, die het kan inzetten ter ondersteuning van een economie die gezondheid bevordert. De inspiratie voor de Holland Health Data Cooperatie is het in Zwitserland ontwikkelde MiDATA. MD|OG ontwikkelt het Nederlandse zusje hiervan in nauwe samenwerking met gemeente Rotterdam Medical Delta en TNO, en de Zwitserse grondleggers, in de rol van aanjager en trekker. Zo ontstaat op termijn een internationaal netwerk van Gezondheids Data Cooperaties. Klik hier voor een video verslag van de lezing van de voorzitter van MiDATA Zwitserland, Ernst Hafen, op het Inspire2Live congres van begin februari 2017.