COVID19 2021-02-24T17:58:24+00:00

Leren van Vroegbehandeling COVID19 in de eerste lijn

De aanpak van COVID19: hoe vroeger, hoe beter

De corona crisis raakt Nederland hard. Als het niet door het virus zelf is, dan wel door de maatregelen om het virus te beteugelen.

Alle reden om alles uit de kast te halen, zodat de ziekenhuizen niet volstromen. Maar gebeurt dat ook? Nee. Huisartsen en patiënten zelf staan aan de zijlijn. Citizen Science kan er bij helpen.

MD|OG heeft, samen met een landelijke werkgroep van huisartsen van het Artsen COVID Collectief, een aanpak ontwikkeld. Daarmee kan iemand, die ondanks alle maatregelen tóch corona oploopt, iets doen om de verergering van de ziekte te voorkomen. In een zo vroeg mogelijk stadium. Patiënten en huisartsen documenteren de relevante data. Analyse daarvan helpt om te leren en gaandeweg de onderbouwing voor de beste aanpak fijn te slijpen. Het project heet dan ook: Leren van Vroegbehandeling COVID19 in de eerste lijn

Zo ontwikkelen we op decentrale manier waardevolle kennis, met een actieve rol voor burgers. Daarom is het een vorm van Citizen Science.

 

Dit zijn de kernpunten:

 1. samenwerking tussen patiënt en huisarts
 2. documentatie, door patiënten zelf, van belangrijke gegevens en de behandeleffecten in een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO: een digitale datakluis)
 3. achteraf analyse van deze data om de toegevoegde waarde van de aanpak vast te stellen.

Andere essentiële punten zijn:

 1. Elke burger heeft het recht om zich zelf gezond te houden.
 2. Elke huisarts heeft het recht om het beste voor zijn of haar patiënt te doen, ook als er (nog) geen richtlijnen zijn .
 3. Er zijn behandelingen beschikbaar die de verergering van corona remmen
 4. De werkzaamheid daarvan is (zeer) aannemelijk.
 5. De middelen hebben een sterk veiligheidsprofiel, de risico’s zijn klein
 6. Binnen een behandelcontext staat het burgers en huisartsen vrij om samen tot een aanpak te komen die past bij de wens en de conditie van de patiënt

MD|OG heeft samen met het Artsen COVID Collectief deze werkwijze uitgewerkt. Binnenkort komt een flyer beschikbaar hoe je als onderzoekende corona-patiënt mee kunt doen. Wil je als huisarts meedoen, dan vind je hier meer informatie

Lees nog meer over de aard en het waarom van het project in dit artikel.

Help mee het project uit te bouwen!

Wil je er ook voor zorgen dat Nederland weer zo snel mogelijk open kan? Help dan mee om het project écht het verschil te laten maken! We zoeken nadere samenwerking met diverse belanghebbenden:

 • Huisartsen en apothekers, die nieuwsgierig zijn naar meer behandelopties voor hun patiënten en cliënten. Laat je interesse weten via deze link
 • Patiënten en patiëntenorganisaties, die hun achterban willen attenderen op deze mogelijkheid Laat het weten via deze link.
 • Hoogleraren (medisch, data science) en beleidsbepalers die de aanpak onderschrijven en helpen uitbouwen Laat het weten via deze link.

Raad van Aanbeveling

Jaap Seidell  –  hoogleraar voeding en gezondheid VU, raad van bestuur Sarphati Amsterdam

Hanno Pijl –  hoogleraar Diabetologie, Leiden UMC

Jan Kremer –  hoogleraar Patiëntgerichte Innovatie RadboudUMC. Lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut.

Marcel Levi – Chief Executive, University College London Hospitals, Professor of Medicine, University College London. COVID hospital and intensive care surge coordinator.

Aletta Kraneveld –hoogleraar Interdisciplinaire Translationele Farmacologie, Vice-decaan Faculty of Sciences Universiteit Utrecht

Marco Spruit –hoogleraar Advanced Data Science in Population Health, Leiden Universiteit

Peter-Paul Verbeek – hoogleraar Philosophy of Technology en co-directeur van het  DesignLab, Universiteit Twente. Voorzitter van UNESCO – COMEST (World Commission on the Ethics of Science and Technology)

Barend van der Meulen – hoogleraar Institutionele aspecten van het (hoger) onderwijs, Universiteit Twente. Vm bijzonder hoogleraar Evidence for Science Policy, Leiden Universiteit, vm hoofd Onderzoek Rathenau Instituut.

Iris de Vries – voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl, huisarts en leefstijlarts.

Anke-Hilse Maitland-van der Zee – hoogleraar Precision Medicine in Respiratory Disease, Amsterdam UMC, locatie AMC

Philippe Delespaul – hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg, Universiteit van Maastricht. Klinisch psycholoog Mondriaan Maastricht. Bestuurslid Stichting Nieuwe GGZ.

Leone Flikweert – CEO Health RI – enabling data driven health

Jim van Os – hoogleraar Psychiatrie UMC Utrecht, gasthoogleraar Psychiatrische Epidemiologie, King’s College in Londen. Voorzitter Stichting  Psychosenet.nl

Ben van Ommen  – Principal Scientist TNO, systeembioloog

Paul Richards – em hoogleraar Technology and Agrarian Development Wageningen University. Expert on Sierra Leone en Ebola